Các gói khóa học

Khóa học xây dựng CSDL dự phòng Oracle Data Guard 6 tháng

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1

10.000.000đ
9.000.000đ

Khóa học nhập môn phân tích dữ liệu

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 2

1.100.000đ
Miễn phí

Khóa học Power BI chuyên sâu [6 tháng]

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 1

3.700.000đ
Miễn phí

Khóa học quản trị PostgreSQL Database 6 tháng

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1

4.000.000đ
2.000.000đ

Khóa học nhập môn phân tích dữ liệu [6 tháng]

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 2


1.100.000đ

Xử lý dữ liệu nâng cao với Oracle PL/SQL [Thời hạn 6 tháng]

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1


2.500.000đ

Khóa học Python chuyên sâu

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 2

3.200.000đ
2.300.000đ

Khóa học Power BI chuyên sâu

Combo 5 khóa học

Giảng viên: 1

3.700.000đ
2.600.000đ

Trở thành chuyên viên phân tích dữ liệu

Combo 10 khóa học

Giảng viên: 3

6.500.000đ
4.600.000đ

Khóa học phân tích dữ liệu nâng cao

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 3

5.400.000đ
3.800.000đ

Khóa học nhập môn phân tích dữ liệu

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 2

1.100.000đ
800.000đ

Python trung cấp

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 2


2.500.000đ

Xóa mù SQL

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 2


4.800.000đ

Nắm vững các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 2

7.000.000đ
4.800.000đ

Trở thành Junior DBA (tương đường chứng chỉ OCA)

Combo 5 khóa học

Giảng viên: 2


9.800.000đ

Trở thành Senior DBA (tương đương chứng chỉ OCP)

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 2

20.000.000đ
13.500.000đ