Python xử lý dữ liệu [trung cấp]

Nguyễn Công Thành

(0 đánh giá)
2.500.000đ

Python vỡ lòng

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
500.000đ

Python cho phân tích dữ liệu

Nguyễn Công Thành

(2 đánh giá)
2.000.000đ

Các gói khóa học

Khóa học xây dựng CSDL dự phòng Oracle Data Guard 6 tháng

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1

10.000.000đ
9.000.000đ

Khóa học nhập môn phân tích dữ liệu

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 2

1.100.000đ
Miễn phí

Khóa học Power BI chuyên sâu [6 tháng]

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 1

3.700.000đ
Miễn phí

Khóa học quản trị PostgreSQL Database 6 tháng

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1

4.000.000đ
2.000.000đ

Khóa học nhập môn phân tích dữ liệu [6 tháng]

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 2


1.100.000đ

Xử lý dữ liệu nâng cao với Oracle PL/SQL [Thời hạn 6 tháng]

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1


2.500.000đ

Khóa học Python chuyên sâu

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 2

3.200.000đ
2.300.000đ

Khóa học Power BI chuyên sâu

Combo 5 khóa học

Giảng viên: 1

3.700.000đ
2.600.000đ

Trở thành chuyên viên phân tích dữ liệu

Combo 10 khóa học

Giảng viên: 3

6.500.000đ
4.600.000đ

Khóa học phân tích dữ liệu nâng cao

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 3

5.400.000đ
3.800.000đ

Khóa học nhập môn phân tích dữ liệu

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 2

1.100.000đ
800.000đ

Python trung cấp

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 2


2.500.000đ

Xóa mù SQL

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 2


4.800.000đ

Nắm vững các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 2

7.000.000đ
4.800.000đ

Trở thành Junior DBA (tương đường chứng chỉ OCA)

Combo 5 khóa học

Giảng viên: 2


9.800.000đ

Trở thành Senior DBA (tương đương chứng chỉ OCP)

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 2

20.000.000đ
13.500.000đ