Chuyên đề sao lưu và khôi phục dữ liệu trong Oracle

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
4.000.000đ

Xây dựng hệ thống CSDL dự phòng với Oracle DataGuard

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
4.000.000đ

Quản trị Oracle theo kiến trúc Multitenant

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
4.000.000đ

Xử lý dữ liệu nâng cao với Oracle PL/SQL

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
2.500.000đ

Sử dụng SQL làm việc với CSDL Oracle

Trần Quốc Huy

(6 đánh giá)
3.000.000đ
2.500.000đ

Exam: Oracle Database 12c SQL 1Z0-071

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
Miễn phí

Exam: Oracle Database 12c Administration 1Z0-062

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
Miễn phí

Quản trị SQL Server Database

Đặng Xuân Duy

(3 đánh giá)
2.000.000đ

Vỡ lòng quản trị hệ điều hành Linux

Đặng Xuân Duy

(0 đánh giá)
500.000đ

Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Workshop I

Trần Quốc Huy

(2 đánh giá)
3.000.000đ
2.500.000đ

Vỡ lòng phân tích dữ liệu sử dụng SQL [New]

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
800.000đ

Quản trị PostgreSQL Database

Đặng Xuân Duy

(1 đánh giá)
2.000.000đ
1.200.000đ

Các gói khóa học

Khóa học xây dựng CSDL dự phòng Oracle Data Guard 6 tháng

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1

10.000.000đ
9.000.000đ

Khóa học nhập môn phân tích dữ liệu

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 2

1.100.000đ
Miễn phí

Khóa học Power BI chuyên sâu [6 tháng]

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 1

3.700.000đ
Miễn phí

Khóa học quản trị PostgreSQL Database 6 tháng

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1

4.000.000đ
2.000.000đ

Khóa học nhập môn phân tích dữ liệu [6 tháng]

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 2


1.100.000đ

Xử lý dữ liệu nâng cao với Oracle PL/SQL [Thời hạn 6 tháng]

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1


2.500.000đ

Khóa học Python chuyên sâu

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 2

3.200.000đ
2.300.000đ

Khóa học Power BI chuyên sâu

Combo 5 khóa học

Giảng viên: 1

3.700.000đ
2.600.000đ

Trở thành chuyên viên phân tích dữ liệu

Combo 10 khóa học

Giảng viên: 3

6.500.000đ
4.600.000đ

Khóa học phân tích dữ liệu nâng cao

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 3

5.400.000đ
3.800.000đ

Khóa học nhập môn phân tích dữ liệu

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 2

1.100.000đ
800.000đ

Python trung cấp

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 2


2.500.000đ

Xóa mù SQL

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 2


4.800.000đ

Nắm vững các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 2

7.000.000đ
4.800.000đ

Trở thành Junior DBA (tương đường chứng chỉ OCA)

Combo 5 khóa học

Giảng viên: 2


9.800.000đ

Trở thành Senior DBA (tương đương chứng chỉ OCP)

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 2

20.000.000đ
13.500.000đ