Chuyên đề sao lưu và khôi phục dữ liệu trong Oracle

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
4.000.000đ

Xây dựng hệ thống CSDL dự phòng với Oracle DataGuard

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
4.000.000đ

Quản trị Oracle theo kiến trúc Multitenant

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
4.000.000đ

Exam 98-381: Introduction to Programming Using Python

Phạm Quang Trung

(0 đánh giá)

Xử lý dữ liệu nâng cao với Oracle PL/SQL

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
2.500.000đ

Sử dụng SQL làm việc với CSDL Oracle

Trần Quốc Huy

(6 đánh giá)
3.000.000đ
2.500.000đ

Exam: Oracle Database 12c SQL 1Z0-071

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
Miễn phí

[Dự án] Xây dựng website bằng Flask Python trong 2 tuần

Nguyễn Công Thành

(0 đánh giá)
1.500.000đ

Exam: Oracle Database 12c Administration 1Z0-062

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
Miễn phí

Exam DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI

Đặng Xuân Duy

(0 đánh giá)

Python xử lý dữ liệu [trung cấp]

Nguyễn Công Thành

(0 đánh giá)
2.500.000đ

[Dự án] Nhập môn Python để phân tích dữ liệu

Hoàng Thị Việt

(2 đánh giá)
1.500.000đ
850.000đ

Quản trị SQL Server Database

Đặng Xuân Duy

(3 đánh giá)
2.000.000đ

Vỡ lòng quản trị CSDL Oracle

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
800.000đ

Sử dụng học máy có giám sát với Python

Nguyễn Công Thành

(0 đánh giá)
8.000.000đ
800.000đ

DBA Talent - Quản Trị Database cho ngân hàng

Trần Quốc Huy

(15 đánh giá)
1.500.000đ

Vỡ lòng quản trị hệ điều hành Linux

Đặng Xuân Duy

(0 đánh giá)
500.000đ

AI Talent - Sử dụng Camera và PC nhận diện khuôn mặt

Nguyễn Công Thành

(7 đánh giá)
1.500.000đ
1.200.000đ

Python vỡ lòng

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
500.000đ

Python cho phân tích dữ liệu

Nguyễn Công Thành

(2 đánh giá)
2.000.000đ

Đào tạo Sales

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
Miễn phí

Vỡ lòng trực quan hóa dữ liệu sử dụng Power BI

Đặng Xuân Duy

(0 đánh giá)
500.000đ

Blockchian A-Z

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
Miễn phí

Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Workshop I

Trần Quốc Huy

(2 đánh giá)
3.000.000đ
2.500.000đ

Vỡ lòng phân tích dữ liệu sử dụng SQL [New]

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
800.000đ

Quản trị PostgreSQL Database

Đặng Xuân Duy

(1 đánh giá)
2.000.000đ
1.200.000đ

Quản trị hệ điều hành Linux cho người mới bắt đầu

Đặng Xuân Duy

(13 đánh giá)
2.000.000đ
1.499.000đ

Phân tích dữ liệu cho người mới, sử dụng SQL và Power BI

Đặng Xuân Duy

(0 đánh giá)
1.500.000đ
800.000đ

Vỡ lòng phân tích dữ liệu sử dụng SQL

Trần Quốc Huy

(0 đánh giá)
500.000đ

Phân tích dữ liệu cho người mới bắt đầu

Trần Quốc Huy

(4 đánh giá)
1.499.000đ
799.000đ

Các gói khóa học

Khóa học xây dựng CSDL dự phòng Oracle Data Guard 6 tháng

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1

10.000.000đ
9.000.000đ

Khóa học nhập môn phân tích dữ liệu

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 2

1.100.000đ
Miễn phí

Khóa học Power BI chuyên sâu [6 tháng]

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 1

3.700.000đ
Miễn phí

Khóa học quản trị PostgreSQL Database 6 tháng

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1

4.000.000đ
2.000.000đ

Khóa học nhập môn phân tích dữ liệu [6 tháng]

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 2


1.100.000đ

Xử lý dữ liệu nâng cao với Oracle PL/SQL [Thời hạn 6 tháng]

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1


2.500.000đ

Khóa học Python chuyên sâu

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 2

3.200.000đ
2.300.000đ

Khóa học Power BI chuyên sâu

Combo 5 khóa học

Giảng viên: 1

3.700.000đ
2.600.000đ

Trở thành chuyên viên phân tích dữ liệu

Combo 10 khóa học

Giảng viên: 3

6.500.000đ
4.600.000đ

Khóa học phân tích dữ liệu nâng cao

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 3

5.400.000đ
3.800.000đ

Khóa học nhập môn phân tích dữ liệu

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 2

1.100.000đ
800.000đ

Python trung cấp

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 2


2.500.000đ

Xóa mù SQL

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 2


4.800.000đ

Nắm vững các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 2

7.000.000đ
4.800.000đ

Trở thành Junior DBA (tương đường chứng chỉ OCA)

Combo 5 khóa học

Giảng viên: 2


9.800.000đ

Trở thành Senior DBA (tương đương chứng chỉ OCP)

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 2

20.000.000đ
13.500.000đ