Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Workshop I

 • (2 đánh giá)
Giá gốc: 3.000.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 2.500.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Sau khóa học bạn có thể đạt được các kiến thức và kỹ năng sau
•    Bạn có thể chủ động thiết kế và triển khai Oracle Database 19c trên môi trường Linux hoặc Window. Ngoài ra có phương pháp luận để có thể tự mình triển khai các phiên bản của Oracle Database trên nền tảng bất kỳ
•    Nắm rõ kiến trúc và cách thức hoạt động của Cơ sở dữ liệu Oracle. Đây là nền tảng cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn trở thành chuyên gia về Quản trị Cơ sở dữ liệu.
•    Thực hiện thành thạo các công việc của một DBA đối với Oracle Database 19c (Các công việc này cũng có thể thực hiện tương tự đối với các phiên bản khác như Oracle Databse 12c, Oracle Database 18c)
o    Bật, tắt database instance và kiểm tra các cảnh báo trong quá trình hoạt động.
o    Cấu hình, thay đổi các tham số trong quá trình hoạt động của Cơ sở dữ liệu
o    Cấu hình và quản lý các User 
o    Thực hiện giám sát hiệu năng hoạt động của Cơ sở dữ liệu
o    Cấu hình Audit trong Cơ sở dữ liệu
•    Tự mình thiết kế và lên chiến lược sao lưu phù hợp với từng hệ thống riêng biệt.
•    Có khả năng phán đoán lỗi và phân tích lỗi khi hệ thống gặp sự cố.

 

Giới thiệu khóa học

Chào mừng bạn đến với khóa học "Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle cơ bản" của Talent5 do chuyên gia Trần Quốc Huy giảng dạy.


Khóa học nằm trong Module I của "Con đường DBA".

Để tìm hiểu rõ hơn về con đường DBA, hãy liên hệ đội ngũ hỗ trợ của Talent5 nhé.

Nội dung khóa học

 • 1.2. Nghề DBA: Nhiệm vụ, cơ hội và thách thức 12:44
 • 1.3. Phương pháp học hiệu quả 03:37
 • 1.4. Hướng dẫn cài đặt Oracle Database Software 19c 05:52
 • 1.5 Hướng dẫn khởi tạo Cơ sở dữ liệu Oracle & thông tin máy ảo đã cài đặt sẵn Oracle software dành riêng cho học viên 15:03
 • 2.1 Tổng quan về kiến trúc Cơ sở dữ liệu Oracle Học thử 05:43
 • 2.2 Kiến trúc bộ nhớ 03:57
 • 2.3 Shared Pool 11:29
 • 2.4 Database Buffer Cache 10:11
 • 2.5 Redo Log Buffer 02:48
 • 2.6 Large Pool 02:56
 • 2.7 Java Pool 01:48
 • 2.8 Stream Pool 02:11
 • 2.9 & 2.10. In-Memory Store 03:04
 • 2.11 Tổng quan kiến trúc process 04:13
 • 2.12 Tiến trình Database Writer 04:49
 • 2.13 Tiến trình Log Writer 04:16
 • 2.14 Tiến trình Checkpoint 06:55
 • 2.15 Tiến trình SMON 03:22
 • 2.16 Tiến trình PMON 02:20
 • 2.17 Tiến trình RECO 01:35
 • 2.18 Tiến trình LREG 04:13
 • 2.19 Tiến trình Archiver 05:19
 • 2.20 Tổng quan kiến trúc lưu trữ Học thử 15:32
 • Đọc thêm về kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle 21:45
 • Biến môi trường trong Oracle database là gì ?
 • 3.1 Công cụ quản trị SQL*Plus 06:13
 • 3.2 Sử dụng Toad trong quản trị
 • 3.3 Sử dụng Enterprise Manager Database Express 4:34
 • 4.1 File tham số khởi tạo của Cơ sơ dữ liệu Oracle 09:22
 • 4.2 Các loại tham số cấu hình 05:54
 • 4.3 Demo thay đổi tham số tĩnh 09:21
 • 4.4 Demo thay đổi tham số động 08:42
 • 4.5 Quy trình bật Database Instance 10:51
 • 4.6 Demo các trạng thái bật Database Instance 06:49
 • 4.7 Các phương án tắt Database instance 07:56
 • 4.8 Demo các phương án tắt Database instance 19:37
 • 4.9 Kiểm tra thông tin Alert log file & trace file 06:50
 • 4.10 Sử dụng Dynamic Performance View và Data dictionary views 20:48
 • 5.1 Tổng quan về kết nối trong Cơ sở dữ liệu Oracle 02:40
 • 5.2 Demo cấu hình Listener 10:05
 • 5.3 Demo đăng ký thông tin Database với Listener: Dynamic Registration & Static Registration 13:06
 • 5.4 Cách thức kết nối từ người dùng vào Cơ sở dữ liệu: lý thuyết và thực hành 10:16
 • 5.5 Cấu hình Dedicated Server và Shared Server 06:16
 • 5.6 Sử dụng Database Link để kết nối giữa các Database Server 04:12
 • 6.1 Các đặc điểm của Database User 14:12
 • 6.2 Demo sự khác nhau giữa SYSDBA và SYSOPER 06:27
 • 6.3 Demo Default tablespace và Quota đối với User 08:23
 • 6.4 Thực hành tạo, unlock, cập nhật mật khẩu cho Database User 09:33
 • 6.5 System Privileges: lý thuyết và thực hành 15:00
 • 6.6 Object Privileges: lý thuyết và thực hành 10:23
 • 6.7 Quản lý Roles: lý thuyết và thực hành 07:08
 • 6.8 Quản lý sử dụng Profiles 09:57
 • 7.1 Giới thiệu chương 01:16
 • 7.2 Tablespace là gì ? 07:57
 • 7.3 Thực hành tạo và chỉnh sửa tablespace 18:19
 • 7.4 Thực hành cấu hình và sử dụng OMF (Oracle-Managed Files) 08:36
 • 7.5 Thực hành dịch chuyển datafile online trong Cơ sở dữ liệu 08:27
 • 8.1 Tổng quan về Undo 11:23
 • 8.2 So sánh Undo và Redo 04:38
 • 8.3 Các loại dữ liệu Undo 07:20
 • 8.4 Thực hành xử lý các lỗi thường gặp khi quản trị Undo 03:41
 • 8.5 Giới thiệu Temporary Undo 04:04
 • 8.6 Thực hành cấu hình Temporary Undo 03:46
 • 9.1 Cơ chế Lock trong Oracle 10:00
 • 9.2 Demo cơ chế Lock: cách phát hiện và xử lý 15:00
 • 9.3 Cơ chế Deadlocks 03:32
 • 9.4 Demo Deadlocks 04:53
 • 10.1 Tổng quan về bảo mật trong Cơ sở dữ liệu Oracle 11:14
 • 10.2 Kiến trúc và cách thức Database Audit 04:26
 • 10.3 Thực hành bật Unified Auditing 04:26
 • Bài 10.4. Triển khai Unified Audit Policy 13:12
 • 10.5 Thực hành Value-Base Auditing 08:53
 • 10.6 Triển khai Fine-Grained Auditing 09:48
 • 10.7 Thực hành lưu trữ và xóa thông tin Audit trail
 • 11.1 Các loại lỗi có thể gặp trong Cơ sở dữ liệu 09:12
 • 11.2 Các bước Instance Recovery 03:21
 • 11.3 So sánh Complete Recovery và Incomplete Recovery 04:30
 • 12.0. Tổng quan 03:16
 • 12.1 Thực hành cấu hình Fast Recovery Area 05:01
 • 12.2 Thực hành cấu hình Multiplex Control Files 06:42
 • 12.3 Thực hiện cấu hình Multiplex Redo Log Files 03:41
 • 12.4 Thực hành cấu hình Archivelog mode 05:48
 • 13.1 Các chiến lược sao lưu dữ liệu 17:28
 • 13.2 Thực hành cấu hình RMAN 05:01
 • 13.3 Thực hành sao lưu Cơ sở dữ liệu 03:53
 • 13.4 Thực hành xây dựng script tự động sao lưu Cơ sở dữ liệu trong hệ thống thực tế 01:04
 • 14.1 Thực hành xử lý sự cố bị mất control file 04:15
 • 14.2 Thực hành xử lý sự cố mất Data file tại trường hợp NOARCHIVELOG mode 06:26
 • 14.3 Thực hành xử lý sự cố mất Noncritical Data File tại ARCHIVELOG mode 05:11
 • 14.4 Thực hành xử lý sự cố mất System-Critical Data File tại ARCHIVELOG mode 04:40
 • 15.1 Tổng quan về các phương án dịch chuyển dữ liệu 01:10
 • 15.2 Phương án sử dụng Oracle Data Pump 03:58
 • 15.3 Thực hành sử dụng Data Pump để chuyển đổi các table Học thử 09:10
 • 15.4 Thực hành sử dụng Data Pump để chuyển đổi toàn bộ schema Học thử 07:51
 • 15.5 Thực hành sử dụng Data Pump để chuyển đổi toàn bộ database Học thử 04:36
 • 15.6 Phương án sử dụng SQL* Loader 07:03
 • 15.7 Thực hành SQL* Loader 07:22
 • 15.8 Giới thiệu External Table 03:47
 • 15.9 Thực hành sử dụng External table 03:34
 • 16.1 Tổng quan 02:08
 • 16.2 Sử dụng AWR trong quá trình bảo trì CSDL 06:12
 • 16.3. Thực hành tạo báo cáo AWR 05:50
 • 16.4. Báo cáo ADDM là gì ? 02:26
 • 16.5 Thực hành tạo báo cáo ADDM 02:00
 • 17.1 Tổng quan về quản lý hiệu năng trong Cơ sở dữ liệu Oracle 04:50
 • 17.2: Thực hành giám sát hiệu năng sử dụng Enterprise Manager Database Express 04:41
 • 17.3 Thực hành giám sát hiệu năng sử dụng câu lênh trên SQL*Plus 04:41
 • 17.4 Giới thiệu cơ chế Automatic Shared Memory Management (ASMM) và Automatic Memory Managemen (AMM) 03:09
 • 17.5 Thực hành cấu hình Automatic Memory Management
 • Dự án cuối khóa

Thông tin giảng viên

Trần Quốc Huy
679 học viên 21 khóa học
- CEO Wecommit (Việt Nam) - Chuyên gia DBA Gold Partner của Oracle. Co-Founder Talent5

Ông: Trần Quốc Huy
CEO Wecommit (Việt Nam) 
Chuyên gia DBA  - Gold Partner của Oracle.  
Co-Founder Talent5

I. Đôi nét về bản thân

 1. Hiện tại ông Trần Quốc Huy là Giám đốc điều hành của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Wecommit Việt Nam - một đơn chị chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và tối ưu về Cơ sở dữ liệu cho những tập đoàn lớn tại Việt Nam.
 2. Ông là một người vô cùng đam mê với công việc và đã trực tiếp truyền lửa, dẫn dắt cho rất nhiều học viên, đồng nghiệp trên con đường trở thành chuyên gia DBA (Database Administrator). Hiện nay ông cũng là Admin của nhóm Oracle DBA Hà Nội.
 3. Về tính cách, ông là người yêu thích đặc biệt với sự cải tiến, tối ưu. Nhân vật có ảnh hưởng nhất đến ông là Elon Musk với câu nói "Don’t be afraid of new arenas".
 4. Lý tưởng sống của ông: "sống là phải cống hiến".

II. Kinh nghiệm bản thân

 1. Ông Trần Quốc Huy có 10 năm kinh nghiệm tư vấn, triển khai, tối ưu, giảng dạy về Cơ sở dữ liệu. Trong quá trình công tác, ông đã trực tiếp xử lý rất nhiều các bài toán liên quan đến tối ưu các hệ thống với dữ liệu lớn và rất lớn trong và ngoài nước như: Các hệ thống Core viễn thông (Mobifone, Vinaphone, Viettel Peru), các hệ thống Core ngân hàng (Oceanbank, MSB, VDB, Việt Nga bank, CBBank – Myanmar…), các hệ thống Core chứng khoán (Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam – HNX, Chứng khoán Vietcombank – VCBS, chứng khoán Bảo Việt, chứng khoán KB,…), các hệ thống trọng yếu của những tập đoàn lớn (hệ thống ERP – tập đoàn FPT, hệ thống báo cáo – tập đoàn Bảo Việt, các hệ thống trọng yếu của tập đoàn VNPT)
 2. Ông có hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy về Cơ sở dữ liệu cho các khách hàng lớn.
 3. Năm 2019 ông là giảng viên thỉnh giảng tại trường đại học Khoa học tự nhiên.

III. Một số dự án tiêu biểu

 1. Hỗ trợ CSDL Core Billing – Viettel Peru – 2019
 2. Hỗ trợ CSDL Core CRM của Tổng công ty truyền hình Cab Việt Nam – 2018, 2019, 2020
 3. Tối ưu CSDL Core – Chứng khoán Bảo Việt – 2019
 4. Triển khai & hỗ trợ xây dựng hệ thống Data Lake – Bigdata – Mobifone – 2019
 5. Triển khai hệ thống Data Lake – Tập đoàn EVN – 2018
 6. Hỗ trợ toàn bộ CSDL VNPT – 2017, 2018
 7. Tối ưu Cơ sở dữ liệu hệ thống ERP của tập đoàn FPT -2017
 8. Hỗ trợ Cơ sở dữ liệu – Mobifone – 2015, 2016
 9. Hỗ trợ toàn bộ CSDL – Tổng cục thuế - 2015, 2016
 10. Nâng cấp Core banking – Ngân hàng VDB – 2016
 11. Hỗ trợ toàn bộ CSDL Ngân hàng Việt Nga – 2015
 12. Chuyển đổi Core banking – Ngân hàng CBBank – Myanmar – 2015
 13. Hỗ trợ toàn bộ CSDL Honda Việt Nam – 2015, 2016
 14. Hỗ trợ toàn bộ CSDL Maritime bank - 2014
 15. Hỗ trợ toàn bộ CSDL Ocean bank - 2013
 16. Hỗ trợ CSDL – VMS 5 - 2012

IV. Bằng cấp, chứng chỉ

 1. Kỹ sư Hệ thống thông tin – trường đại học Bách Khoa Hà Nội
 2. Thạc sĩ Công nghệ thông tin – trường đại học Bách Khoa Hà Nội
 3. Oracle Database 11g Administrator Certified Associate Certification – OCA 11g
 4. Oracle Database 11g Administrator Certified Professional Certification – OCP 11g
 5. Oracle Database 11g Performance Tuning Certified Expert Certification– OCE Tuning 11g
 6. Oracle Certified Expert, Oracle Real Application Clusters 11g and Grid Infrastructure Administrator Certification – OCE RAC 11g
 7. Oracle Database 12c Administrator Certified Professional Certification – OCP 12c
 8. Oracle Golden Gate 11g Certified Implementation Specialist Certification – OGG 11g

Học viên đánh giá

5
2 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trịnh Quốc Tài

Khóa học áp dụng được rất nhiều vào thực tế công việc.

Nguyễn văn lợi

Khóa học tâm đắt và vừa ý nhất từ trước đến giờ của tôi. vì các lí do sau: - Giảng viên là chuyên gia. - Các module theo trình tự, giúp tôi dễ tiếp cận và hiểu từ gốc. - Giảng viên tâm huyết, giải thích rõ ràng, rành mạch. kiến thức sư phạm tốt (cụ thể hóa bằng ví dụ chứ không giải thích theo kiểu hàn lâm). - Không hiểu chỗ nào, tương tác và được hỗ trợ cùng nhau giải quyết vấn đề. - Khuyến khích khả năng tư duy cho học viên để tự giải quyết vấn đề bên cạnh sự hỗ trợ của giảng viên. - Các kiến thức và thực hành rất sát với thực tế. - Giá học phí rất tốt (có thể do muốn hỗ trợ học viên).