Quản trị PostgreSQL Database

 • (1 đánh giá)
Giá gốc: 2.000.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 1.200.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

LỢI ÍCH NHẬN ĐƯỢC:


Bạn sẽ biết được những công việc chính của 1 người Database Administrator
Bạn có kiến thức về hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Postgre SQL
Bạn có đủ kỹ năng để quản lý 1 database Postgre SQL trên thực tế và tự tin ứng tuyển vào vị trí DBA cho 1 tổ chức.
Bạn sẽ có môi trường học tập với sự hỗ trợ tối đa từ các chuyên gia hàng đầu về CSDL.
Bạn sẽ được tham gia cộng đồng DBA, 1 hội nhóm có nhiệm vụ dẫn dắt, hướng dẫn kể cả sau khóa học.

Giới thiệu khóa học

PostgreSQL đã tự đưa ra tuyên bố là "Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất thế giới".

PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ-đối tượng (object-relational database management system) có mục đích chung, hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất hiện nay.

PostgreSQL được phát triển dựa trên POSTGRES 4.2 tại phòng khoa học máy tính Berkeley, Đại học California.

PostgreSQL được thiết kế để chạy trên các nền tảng tương tự UNIX. Tuy nhiên, PostgreSQL sau đó cũng được điều chỉnh linh động để có thể chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau như Mac OS X, Solaris và Windows.

PostgreSQL là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí. Mã nguồn của phần mềm khả dụng theo license của PostgreSQL, một license nguồn mở tự do. Theo đó, bạn sẽ được tự do sử dụng, sửa đổi và phân phối PostgreSQL dưới mọi hình thức.

PostgreSQL không yêu cầu quá nhiều công tác bảo trì bởi có tính ổn định cao. Do đó, nếu bạn phát triển các ứng dụng dựa trên PostgreSQL, chi phí sở hữu sẽ thấp hơn so với các hệ thống quản trị dữ liệu khác.

PostgreSQL sở hữu một hệ tính năng đa dạng giúp hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng app, các nhà quản trị bảo vệ toàn vẹn dữ liệu, và tạo ra một môi trường chịu lỗi fault-tolerant giúp bạn quản lý dữ liệu bất kể tập dữ liệu lớn hay nhỏ. Bên cạnh hệ thống nguồn mở và miễn phí, PostgreSQL cũng có khả năng mở rộng tuyệt vời. 

PostgreSQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đầu tiên triển khai tính năng kiểm soát đồng thời nhiều phiên bản (MVCC) trước cả Oracle. Tính năng MVCC cũng tương tự với các snapshot riêng biệt trong Oracle.

Là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng, PostgreSQL cho phép thêm vào các tính năng tùy chỉnh được phát triển bằng các ngôn ngữ chương trình khác nhau như C/C , Java,...

Bên cạnh đó, khi bạn có bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ, luôn có một cộng đồng nhiệt tình sẵn sàng để trợ giúp. Bạn luôn có thể tìm thấy câu trả lời từ cộng đồng của PostgreSQL về các vấn đề có thể gặp phải khi làm việc với PostgreSQL. Ngoài ra, cũng có rất nhiều công ty cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trong trường hợp bạn thực sự cần đến.

Trên thị trường, có nhiều công ty đã xây dựng và cung cấp các sản phẩm, giải pháp sử dụng PostgreSQL. Một số công ty nổi bật trong số đó là Apple, Fujitsu, Red Hat, Cisco, Juniper Network, v.v.

Để nắm bắt được hệ thống cơ sở dữ liệu này, hãy cùng Talent5 khám phá khóa học Quản trị Postgre SQL Database nhé. 


PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ-đối tượng (object-relational database management system), có mã nguồn mở lâu đời và phổ biến nhất hiện nay.

PostgreSQL được phát triển dựa trên POSTGRES 4.2 tại phòng khoa học máy tính Berkeley, Đại học California.

PostgreSQL được thiết kế để chạy trên các nền tảng tương tự UNIX. Tuy nhiên, PostgreSQL sau đó cũng được điều chỉnh linh động để có thể chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau như Mac OS X, Solaris và Windows.

PostgreSQL là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí. Mã nguồn của phần mềm khả dụng theo license của PostgreSQL, một license nguồn mở tự do. Theo đó, bạn sẽ được tự do sử dụng, sửa đổi và phân phối PostgreSQL dưới mọi hình thức.

PostgreSQL không yêu cầu quá nhiều công tác bảo trì bởi có tính ổn định cao. Do đó, nếu bạn phát triển các ứng dụng dựa trên PostgreSQL, chi phí sở hữu sẽ thấp hơn so với các hệ thống quản trị dữ liệu khác.

PostgreSQL sở hữu một hệ tính năng đa dạng giúp hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng app, các nhà quản trị bảo vệ toàn vẹn dữ liệu, và tạo ra một môi trường chịu lỗi fault-tolerant giúp bạn quản lý dữ liệu bất kể tập dữ liệu lớn hay nhỏ. Bên cạnh hệ thống nguồn mở và miễn phí, PostgreSQL cũng có khả năng mở rộng tuyệt vời. 

PostgreSQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đầu tiên triển khai tính năng kiểm soát đồng thời nhiều phiên bản (MVCC) trước cả Oracle. Tính năng MVCC cũng tương tự với các snapshot riêng biệt trong Oracle.

Là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng, PostgreSQL cho phép thêm vào các tính năng tùy chỉnh được phát triển bằng các ngôn ngữ chương trình khác nhau như C/C , Java,...

Bên cạnh đó, khi bạn có bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ, luôn có một cộng đồng nhiệt tình sẵn sàng để trợ giúp. Bạn luôn có thể tìm thấy câu trả lời từ cộng đồng của PostgreSQL về các vấn đề có thể gặp phải khi làm việc với PostgreSQL. Ngoài ra, cũng có rất nhiều công ty cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trong trường hợp bạn thực sự cần đến.

Trên thị trường, có nhiều công ty đã xây dựng và cung cấp các sản phẩm, giải pháp sử dụng PostgreSQL. Một số công ty nổi bật trong số đó là Apple, Fujitsu, Red Hat, Cisco, Juniper Network, v.v.

Để nắm bắt được hệ thống cơ sở dữ liệu này, hãy cùng Talent5 khám phá khóa học Quản trị Postgre SQL Database nhé. 

Nội dung khóa học

 • 2_0: Download phần mềm VirtualBox và cài đặt máy ảo 02:33
 • 2_1 Download bộ cài hệ điều hành Oracle Linux 03:40
 • 2_2 Cài đặt hệ điều hành Oracle Linux 06:41
 • 2_3 Cài đặt putty và login vào máy ảo 05:14
 • 2_4 Cài đặt Postgres trên Linux 09:02
 • 2_5 Cài đặt Postgres trên Windows 03:25
 • 2_6 Cài đặt pgadmin 4 02:45
 • 2_7 Kết nối đến Postgres bằng pgadmin 08:58
 • 2_8 Bài tập
 • 3_1 Cách start/stop database service 03:59
 • 3_2_1 Hướng dẫn tạo database và sử dụng template 04:35
 • 3_2_2 Hướng dẫn tạo database và sử dụng template - demo 05:37
 • 3_4 Kiến trúc tổng thể của Postgres 01:20
 • 3_5 Kiến trúc Memory 06:30
 • 3_6 Kiến trúc Process Học thử 04:51
 • 3_7 Kiến trúc Storage - Logical 03:15
 • 3_8 Kiến trúc Storage - Physical 09:12
 • 3_9 Tham số cấu hình là gì? Cách xem và điều chỉnh 05:43
 • 3_10 Điều chỉnh các tham số cấu hình kết nối 08:02
 • 3_11 Điều chỉnh các tham số cấu hình tài nguyên 05:16
 • 3_11_2 Điều chỉnh các tham số cấu hình tài nguyên - demo Học thử 05:45
 • 3_12 Bài tập
 • 4_1 Giới thiệu 00:29
 • 4_2 Cách tạo bảng trong Postgres 07:28
 • 4_3 Cách sinh dữ liệu ngẫu nhiên bằng Mookaroo 06:41
 • 4_4 Các loại constraint trong Postgres 04:40
 • 4_5 Thay đổi các tùy chọn trong bảng 05:08
 • 4_6 Hướng dẫn truy vấn dữ liệu trong bảng 09:11
 • 4_7 Truy vấn có điều kiện 06:28
 • 4_8 Hướng dẫn cách thêm dữ liệu vào bảng Học thử 06:54
 • 4_9 Hướng dẫn cách thay đổi dữ liệu 02:21
 • 4_10 Hướng dẫn cách xóa dữ liệu 02:38
 • 5_1 Schema là gì? Cách quản lý schema 07:34
 • 5_2 User là gì ? Cách quản lý User 03:13
 • 5_2_2 Cách quản lý User - demo 11:14
 • 5_3 Bài tập
 • 6_1 Cấu hình logging cho database 09:17
 • 6_2 Giám sát tablespace 11:22
 • 6_3 Monitor Database bằng pgAdmin 4 08:55
 • 6_4 Lock là gì? Cách phát hiện lock 11:22
 • 6_5 Bài tập
 • 7_1 Sử dụng pgdump để backup database 09:08
 • 7_2 Chế độ Archive log là gì? Tại sao cần sử dụng
 • 7_3 PG Base backup
 • 7_4. Sử dụng Point in time recovery database

Thông tin giảng viên

Đặng Xuân Duy
340 học viên 14 khóa học
- CTO Wecommit (Việt Nam) - Chuyên gia DBA - Gold Partner của Oracle

Ông: Đặng Xuân Duy
Giám đốc công nghệ Wecommit Việt Nam
Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

I. Đôi nét về bản thân

 1. Hiện tại ông Đặng Xuân Duy là Giám đốc Công nghệ của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Wecommit Việt Nam.
 2. Ông là chuyên gia về cơ sở dữ liệu nổi tiếng, được giới DBA (Database Administrator) tại Việt Nam biết đến với nickname Jerry Dang. Ngoài ra ông còn là Admin của diễn đàn Oracle DBA Hà Nội.

II. Kinh nghiệm bản thân

 1. Ông Đặng Xuân Duy có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, tối ưu, tư vấn các hệ thống Cơ sở dữ liệu.
 2. Ông từng đảm nhiệm các vai trò chuyên viên cao cấp, chuyên gia Cơ sở dữ liệu tại các Ngân hàng, đơn vị triển khai lớn trong nước, trước khi đồng sáng lập và trở thành Giám đốc công nghệ của Wecommit.

III. Một số dự án tiêu biểu

 1. Hỗ trợ quản trị, xử lý sự cố cho Trung tâm Công Nghệ Thông Tin - Tổng Công ty Viễn Thông Mobifone - Từ 2012 đến 2014
 2. Xây dựng hệ thống phòng ngừa thảm họa cho Trung Tâm Tính Cước - Tổng Công ty Viễn Thông Mobifone  -  2014
 3. Nâng cấp và xây dựng hệ thống dự phòng cho CSDL trung tâm - Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện PTI - 2014
 4. Hỗ trợ quản trị, xử lý sự cố cho Trung tâm Tính Cước - Tổng Công ty Viễn Thông Mobifone  - Từ 2012 đến 2014
 5. Quản trị các hệ thống trọng yếu của Ngân Hàng Techcombank như Core Banking, Thẻ, DataWarehouse... - 2015
 6. Chuyển đổi và nâng cấp hệ thống ECM, Mobile Banking - 2015
 7. Nâng cấp hệ thống DataWarehouse trên máy chủ Exadata - 2016
 8. Tối ưu hệ thống ERP - Tập đoàn FPT - 2017
 9. Hỗ trợ, tối ưu hệ thống CRM - Tổng công ty VTVCab - 2017, 2018, 2019.
 10. Triển khai giải pháp đồng bộ Cơ sở dữ liệu - EVN - 2018.
 11. Tối ưu hệ thống Core Billing - Bitel - 2019
 12. Tối ưu Cơ sở dữ liệu Core Banking - Lào Việt Bank - 2019

IV. Các bằng cấp, chứng chỉ

 1. Cử nhân Toán Tin ứng dụng, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 2. Oracle Certificate Associate 11g (OCA)
 3. Oracle Certificate Professional 11g (OCP)
 4. Oracle Database 11g Performance Tuning Certified Expert (OCE)
 5. Oracle Real Application Clusters (RAC) 11g Release 2 and Grid Infrastructure Administration
 6. Oracle Database 11g GoldenGate Implementation Specialist
 7. IBM InfoSphere Guardium Technical Professional
 8. Microsoft® Certified Technology Specialist: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trịnh Quốc Tài

ứng dụng khá tốt trên các hệ thống cần dữ liệu không gian và tương tự