Sử dụng SQL làm việc với CSDL Oracle

 • (6 đánh giá)
Giá gốc: 3.000.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 2.500.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Tham gia khóa học là bạn chính thức trở thành thành viên của Học viện Talent5 với tất cả những hỗ trợ ưu việt mà Talent5 dành cho học viên.

Talent5 là tập hợp các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, luôn sẵn sàng đồng hành cùng học viên trong suốt qúa trình học tập.

Sau khi kết thúc khóa học bạn có thể nắm rõ cách thức sử dụng SQL để làm việc với CSDL Oracle
•    Sử dụng thành thạo các hàm phổ biến khi làm việc phân tích, xử lý dữ liệu (Single Row Functions và Group Functions)
•    Có kỹ năng thực hiện truy vấn dữ liệu kết hợp từ nhiều bảng
•    Có thể tự mình thực hiện các câu lệnh truy vấn lồng để xử lý dữ liệu
•    Thành thạo sử dụng các câu lệnh DML để chỉnh sửa dữ liệu và hiểu về cơ chế làm việc khi nhiều giao dịch đồng thời cùng xử lý một tập dữ liệu.
•    Nắm rõ phương thức sử dụng câu lệnh DDL để chỉnh sửa cấu trúc bảng
•    Hiểu và sử dụng các đối tượng View, Sequences, Index, Synonyms – các đối tượng thường xuyên sử dụng trong các hệ thống lớn.

 

Giới thiệu khóa học

Chào mừng bạn đến với học viện Talent5.

Khóa học: "Sử dụng SQL làm việc với CSDL Oracle" (Phân tích dữ liệu với ngôn ngữ SQL) yêu cầu liên hệ trước khi đăng ký.

Hotline: 081 6666 928

Xin cảm ơn!


Khóa học: "Sử dụng SQL làm việc với CSDL Oracle" (Phân tích dữ liệu với ngôn ngữ SQL)

Nội dung khóa học

 • Bài 11.1: Làm việc với View 09:59
 • Bài 11.2: Làm việc với Sequences 07:22
 • Bài 11.3: Sử dụng Index 06:22
 • Bài 11.4: Làm việc với Synonyms 03:14
 • Bài 10.1: Loại dữ liệu trong Oracle 05:03
 • Bài 10.2: Tạo bảng sử dụng mệnh đề CREATE 06:31
 • Bài 10.3: Hiểu và sử dụng ràng buộc trong Oracle 22:18
 • Bài 10.4: Tạo bảng sử dụng truy vấn lồng 04:42
 • Bài 10.5: Sử dụng ALTER TABLE 08:09
 • Bài 10.6: Sử dụng mệnh đề DROP TABLE 03:04
 • Bài 9.0: Giới thiệu chương 00:45
 • Bài 9.1: Thêm dữ liệu mới sử dụng lệnh INSERT 08:13
 • Bài 9.2: Cập nhật dữ liệu sử dụng lênh UPDATE 05:26
 • Bài 9.3: Xóa dữ liệu sử dụng DELETE và TRUNCATE 05:46
 • Bài 9.4: Quản lý giao dịch sử dụng COMMIT, ROLLBACK và SAVE POINT 14:21
 • Bài 8.1: Giới thiệu chương 02:23
 • Bài 8.2: Toán tử UNION và UNION ALL 05:39
 • Bài 8.3: Toán tử INTERSECT 03:43
 • Bài 8.4: Toán tử MINUS 04:06
 • Bài 8.5: Lưu ý khi sử dụng toán tử tổ hợp 03:13
 • Bài 7.1: Giới thiệu tổng quan chương 02:39
 • Bài 7.2: Sử dụng Single-row subqueries 03:11
 • Bài 7.3: Sử dụng Multiple-row subqueries 05:35
 • Bài 7.4: Tổng kết chương 01:44
 • Bài 6.1: Giới thiệu chương 02:54
 • Bài 6.2: Sử dụng Natural Join 08:32
 • Bài 6.3: Sử dụng Self-Join 04:19
 • Bài 6.4: Sử dụng Nonequijoins 03:22
 • Bài 6.5: Sử dụng Outer Join 04:12
 • Bài 6.6: Sử dụng Cross Join 02:09
 • Bài 1.1: Giới thiệu tổng quan khóa học 03:27
 • Bài 1.2: Hướng dẫn cài đặt Oracle database 19c 19:03
 • Bài 1.3: Hướng dẫn tạo Cơ sở dữ liệu cùng dữ liệu mẫu Học thử 09:14
 • Bài 1.4: Hướng dẫn cài đặt và kết nối đến Cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Developer 05:55
 • Bài 1.5: Hướng dẫn luyện tập không cần cài đặt môi trường 03:30
 • Bài 2.1: Giới thiệu nội dung chương 01:04
 • Bài 2.2: Truy vấn dữ liệu sử dụng lệnh SELECT 06:07
 • Bài 2.3: Sử dụng định danh trong câu lệnh truy vấn 05:19
 • Bài 2.4: Sử dụng Dual Table 03:26
 • Bài 2.5: Sử dụng biểu thức toán học 04:02
 • Bài 2.6: Sử dụng Distinct 03:39
 • Bài 2.7: Sử dụng giá trị nối 05:09
 • Bài 2.8: Sử dụng trích dẫn 04:23
 • Bài 3.1: Giới thiệu nội dung chương 00:44
 • Bài 3.2: Lọc dữ liệu sử dụng mệnh đề WHERE 10:43
 • Bài 3.3: So sánh nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE 07:31
 • Bài 3.4: Sử dụng toán tử logic trong mệnh đề WHERE 08:57
 • Bài 3.5: Sắp xếp dữ liệu 07:32
 • Bài 3.6: Sử dụng biến thay thế 07:44
 • Bài 4.1: Các hàm xử lý chuỗi ký tự 21:43
 • Bài 4.2: Các hàm xử lý số 03:46
 • Bài 4.3: Các hàm xử lý ngày tháng 11:09
 • Bài 4.4: Sử dụng chuyển đổi ngầm định 05:16
 • Bài 4.5: Sử dụng hàm TO_CHAR() 11:21
 • Bài 4.6: Sử dụng hàm NVL và NVL2 07:14
 • Bài 4.7: Sử dụng hàm TO_NUMBER() và TO_DATE() 05:07
 • Bài 4.8: Sử dụng hàm CASE và DECODE 05:35
 • Bài 5.1: Giới thiệu tổng quan Group Functions 01:47
 • Bài 5.2: Sử dụng hàm AVG() và SUM() 03:04
 • Bài 5.3: Sử dụng hàm MIN() và MAX() 02:02
 • Bài 5.4: Sử dụng hàm COUNT() 04:39
 • Bài 5.5: Sử dụng hàm GROUP BY 10:39

Thông tin giảng viên

Trần Quốc Huy
679 học viên 21 khóa học
- CEO Wecommit (Việt Nam) - Chuyên gia DBA Gold Partner của Oracle. Co-Founder Talent5

Ông: Trần Quốc Huy
CEO Wecommit (Việt Nam) 
Chuyên gia DBA  - Gold Partner của Oracle.  
Co-Founder Talent5

I. Đôi nét về bản thân

 1. Hiện tại ông Trần Quốc Huy là Giám đốc điều hành của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Wecommit Việt Nam - một đơn chị chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và tối ưu về Cơ sở dữ liệu cho những tập đoàn lớn tại Việt Nam.
 2. Ông là một người vô cùng đam mê với công việc và đã trực tiếp truyền lửa, dẫn dắt cho rất nhiều học viên, đồng nghiệp trên con đường trở thành chuyên gia DBA (Database Administrator). Hiện nay ông cũng là Admin của nhóm Oracle DBA Hà Nội.
 3. Về tính cách, ông là người yêu thích đặc biệt với sự cải tiến, tối ưu. Nhân vật có ảnh hưởng nhất đến ông là Elon Musk với câu nói "Don’t be afraid of new arenas".
 4. Lý tưởng sống của ông: "sống là phải cống hiến".

II. Kinh nghiệm bản thân

 1. Ông Trần Quốc Huy có 10 năm kinh nghiệm tư vấn, triển khai, tối ưu, giảng dạy về Cơ sở dữ liệu. Trong quá trình công tác, ông đã trực tiếp xử lý rất nhiều các bài toán liên quan đến tối ưu các hệ thống với dữ liệu lớn và rất lớn trong và ngoài nước như: Các hệ thống Core viễn thông (Mobifone, Vinaphone, Viettel Peru), các hệ thống Core ngân hàng (Oceanbank, MSB, VDB, Việt Nga bank, CBBank – Myanmar…), các hệ thống Core chứng khoán (Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam – HNX, Chứng khoán Vietcombank – VCBS, chứng khoán Bảo Việt, chứng khoán KB,…), các hệ thống trọng yếu của những tập đoàn lớn (hệ thống ERP – tập đoàn FPT, hệ thống báo cáo – tập đoàn Bảo Việt, các hệ thống trọng yếu của tập đoàn VNPT)
 2. Ông có hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy về Cơ sở dữ liệu cho các khách hàng lớn.
 3. Năm 2019 ông là giảng viên thỉnh giảng tại trường đại học Khoa học tự nhiên.

III. Một số dự án tiêu biểu

 1. Hỗ trợ CSDL Core Billing – Viettel Peru – 2019
 2. Hỗ trợ CSDL Core CRM của Tổng công ty truyền hình Cab Việt Nam – 2018, 2019, 2020
 3. Tối ưu CSDL Core – Chứng khoán Bảo Việt – 2019
 4. Triển khai & hỗ trợ xây dựng hệ thống Data Lake – Bigdata – Mobifone – 2019
 5. Triển khai hệ thống Data Lake – Tập đoàn EVN – 2018
 6. Hỗ trợ toàn bộ CSDL VNPT – 2017, 2018
 7. Tối ưu Cơ sở dữ liệu hệ thống ERP của tập đoàn FPT -2017
 8. Hỗ trợ Cơ sở dữ liệu – Mobifone – 2015, 2016
 9. Hỗ trợ toàn bộ CSDL – Tổng cục thuế - 2015, 2016
 10. Nâng cấp Core banking – Ngân hàng VDB – 2016
 11. Hỗ trợ toàn bộ CSDL Ngân hàng Việt Nga – 2015
 12. Chuyển đổi Core banking – Ngân hàng CBBank – Myanmar – 2015
 13. Hỗ trợ toàn bộ CSDL Honda Việt Nam – 2015, 2016
 14. Hỗ trợ toàn bộ CSDL Maritime bank - 2014
 15. Hỗ trợ toàn bộ CSDL Ocean bank - 2013
 16. Hỗ trợ CSDL – VMS 5 - 2012

IV. Bằng cấp, chứng chỉ

 1. Kỹ sư Hệ thống thông tin – trường đại học Bách Khoa Hà Nội
 2. Thạc sĩ Công nghệ thông tin – trường đại học Bách Khoa Hà Nội
 3. Oracle Database 11g Administrator Certified Associate Certification – OCA 11g
 4. Oracle Database 11g Administrator Certified Professional Certification – OCP 11g
 5. Oracle Database 11g Performance Tuning Certified Expert Certification– OCE Tuning 11g
 6. Oracle Certified Expert, Oracle Real Application Clusters 11g and Grid Infrastructure Administrator Certification – OCE RAC 11g
 7. Oracle Database 12c Administrator Certified Professional Certification – OCP 12c
 8. Oracle Golden Gate 11g Certified Implementation Specialist Certification – OGG 11g

Học viên đánh giá

5
6 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn tiến thành

Thầy giảng rất chi tiết,dễ hiểu ạ

Trịnh Quốc Tài

Khóa học rất hữu dụng

tưởng huy khang

Khóa học hiệu quả, từ một người mù mờ về SQL mà mình đã có thể cài đặt, truy vấn, sử dụng được câu lệnh trong oracle để phục vụ công việc

Mai Tuấn Anh

Khóa học rất hữu ích đối với mình. Bản thân là một người làm Marketing nên mình rất cần công cụ để phân tích dữ liệu lớn. Trước đây mình hay dùng Excel để lưu trữ và làm việc với dữ liệu trên đó, tuy nhiên rất hay bị lag và tốc độ truy xuất dữ liệu bị chậm. Mình chưa từng nghĩ tới SQL vì mình không phải người có nền tảng công nghệ thông tin. Sau khi học khóa học này thì nó đã giúp công việc của mình đơn giản hơn rất nhiều. Cảm ơn thầy Huy và các bạn hỗ trợ! Mình chưa thấy khóa học online nào mà hỗ trợ nhiệt tình hơn cả học Offline thế này cả.

nguyễn hữu danh

Thầy nhiệt tình, giảng hay dễ hiểu. Kiến thức áp dụng được vào công việc hiện tại.

Nguyễn Đức Bảo

Khóa học có nhiều tip hay, cách giảng độc đáo. Nhất là yêu cầu học viên làm bài tập mới được học bài mới. Điều này rất có ích với một người lười như mình vì như thế mình buộc phải chăm lên. Nhờ đó level cũng thăng hạng.

Khóa học khác